1º concurso de microrrelatos de OZOCOgz

Tras o éxito acadado co primeiro concurso de OZOCOgz, no que moitas e moitos de vós participástedes, imos por en marcha outro. Neste caso imos pedirvos que usedes a vosa imaxinación e as vosas habelencias coa escrita para poderdes gañar un estupendo lote de libros achegados polas librarías colaboradoras xunto con produtos zoqueiros. 

Anímadesvos a participar? Velaí as bases do 1º concurso de microrelatos OZOCOgz: BASES

Contamos cun magnífico, xeneroso e marabilloso xurado: As librarías Escolma do Carballiño, Aira das Letras de Allariz e Suévia da Coruña; as escritoras e o escritor: Marta Dacosta, Paula Carballeira e David Otero; e por último, os máis humildes nós, OZOCOgz. Se alguén de vós ten dificultades para acceder ás bases coa ligazón anterior pode lelas aquí: 

BASES 

1. Os microrelatos terán que estar escritos en lingua galega. Deben ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro concurso ou certame literario. 

 2. A temática será sobre o lendario popular galego, é dicir, relacionado con lendas e contos populares. As mouras, o lobishome, as meigas e meigallos, as rochas, castros e montes encantados poden axudar á hora de inspirarte. 

3. Admitirase só un relato por autor/a que deberá cumprir cos requisitos de ser maior de idade, ter un perfil en facebook e premer (de non telo feito con anterioridade) no "Gústame" da nosa páxina

 4. A extensión máxima dos microrelatos é de 140 palabras. O único xeito de facérnolos chegar, para garantir o anonimato, é por unha mensaxe persoal na páxina de facebook de OZOCOgz. Nesa mensaxe figurará tamén o nome do relato xunto cun seudónimo, que será o nome que usaremos na publicación na páxina de facebook. 

5. OZOCOgz resérvase o dereito de non admitir a concurso aqueles microrelatos que, entre outras causas, atenten contra o dereito á intimidade, honra e propia imaxe de terceiros, ou que conteñan connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios difamatorios ou calquera outros que atenten contra a dignidade de terceiros. 

6. Os/as usuarios/as de facebook poderán facer comentarios aos microrelatos. Estes comentarios serán moderados por OZOCOgz. Os comentarios ou lecturas, sexa cal sexa o seu número, non implicarán de ningún xeito influencia para a votación final. 

7. O prazo de envío dos microrelatos irá dende o 14 de xaneiro até o 25 de abril, quedando por fixar por OZOCOgz unha data posterior para a resolución do concurso e outra para a entrega dos premios. 

8. O xurado estará formado polas seguintes entidades e persoas: un/unha representante da "Livraria Suévia" da Coruňa, un/unha representante da "Libraría Escolma" do Carballiño, un/unha representante da "Libraría Aira das Letras" de Allariz, un/unha representante de OZOCOgz, a escritora Marta Dacosta, a escritora Paula Carballeira e o escritor David Otero. 

9. Haberá dous premios. Un PRIMEIRO que será obsequiado cun lote composto por produtos de OZOCOgz e libros; e un SEGUNDO composto por libros e unha bolsa de algodón de OZOCOgz. 

10. A decisión do xuri é inapelábel e irrevogábel podendo declarar deserto algún dos premios no caso de non acadar a calidade necesaria. 

11. Calquera cuestión non prevista nestas bases será interpretada e resolta por OZOCOgz en calidade de organizadora do concurso. 

12. Todos os microrelatos publicados pasan a ser propiedade de OZOCOgz, reservándose o dereito de publicación, transformación noutros idiomas ou difusión por calquera medio, citando sempre o autor ou autora dos mesmos. 

13. O feito de participar implica a plena aceptación destas bases ou daquelas modificacións puntuais que puidesen xurdir no transcurso do concurso. 

 O Carballiňo / Teo, 10 de xaneiro de 2013